top of page

Rostlinná výroba

Výměra obhospodařovaných pozemků

Zemědělská půda

Z toho sady

Louky a pastviny

 

 

2016,92 ha

 69,94 ha

   30,23 ha

Na zbytku výměry orné půdy pak družstvo pěstuje krmné plodiny - objemná krmiva – kukuřice na siláž, oves na senáž a vojtěška pro zajištění živočišné výroby. Družstvo chová krávy – 200 ks a býky na výkrm 180 ks. Chov prasat na výkrm prasat byl zrušen z důvodů nízké farmářské ceny, chov prasnic zrušen již před cca 10 lety lety z téhož důvodu. Tržby za mléko se staly druhým největším příjmem co do objemu a tím i jednou z rozhodujících komodit, i když rentabilita – výnosnost výroby mléka se nedá srovnávat s obilovinami.

Rozhodující tržní plodiny

Obiloviny za zrno celkem

pšenice ozimá, jarní, ječmen jarní

Olejniny – řepka

Cukrovka

1100 ha

 

140 ha

   200 ha

Rozhodujícími tržními plodinami na úseku rostlinné výroby jsou zrniny, a olejniny a cukrovka, na úseku sadů pak jablka a třešně. Pro přípravu půdy, setí, chemickou ochranu a sklizeň disponuje zemědělské družstvo potřebnými mechanizačními prostředky. Družstvo má vybudovány vlastní skladové kapacity, které zabezpečují uskladnění sklizně, ať už se jedná o sklady obilí, částečně se spodním provzdušňováním, tak o sklad na ovoce – hlavně jablka – sklad s řízenou atmosférou, která zabezpečí kvalitu ovoce do nové sklizně.

Nově možnost využití i vlastní sušárny na obilí.

bottom of page