top of page

Bioplynová elektrárna

 

V listopadu 2013 zprovoznilo družstvo bioplynovou stanici ve Lkáni o výkonu 0,55 MW včetně silážního žlabu na kukuřici v pořizovací ceně 60 mil. Kč. Vstupním materiálem do bioplynové stanice je kukuřičná siláž, kejda a močůvka.Roční dodávka elektrické energie pak představuje cca 4500 MWh a tržby 16 mil. Kč.

 

K BPS byla přistavěna Sušárna, která využívá odpadní teplo k dosušení obilí.

bottom of page