top of page

O Nás

Zemědělské družstvo Klapý hospodaří v katastrálních územích celkem 15 obcí v okrese Litoměřice a 2 obcí v okrese Louny. Přitom převážná část výroby je soustředěna do katastrů šesti obcí na okrese Litoměřice - Klapý, Lkáň, Sedlec,Chodovlice,Dlažkovice a Solany. Družstvo leží na rozhraní okresů Litoměřice a Louny. Nadmořská výška pozemků představuje rozmezí 180 až 250 m, průměrný roční úhrn srážek představuje 500 až 550 mm, jedná se o výrobní oblast označovanou dříve, jako řepařská II.

 

Právní forma podnikání je družstvo. Současné Zemědělské družstvo Klapý vzniklo transformací Jednotného zemědělského družstva Klapý v prosinci 1992. Základní kapitál zapsaný v Obchodním rejstříku představuje 4,5 mil. Kč. Družstvo má v současné době 151 členů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Zemědělský kolový traktor LIAZ ŠT 180 N, ZD Klapý

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016783

 

Popis projektu: Projekt "Zemědělský kolový traktor LIAZ ŠT 180 N, ZD Klapý" je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Prostřednictvím projektu dojde k výměně mobilní technologie v podobě čelního kolového nakladače. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page